Települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációja

naszaly

 

Jelen projekt keretében a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 86 tag-önkormányzatából Naszály településen települési szilárd-hulladék lerakó kerül rekultiválásra.

 

A hulladéklerakókról együttesen elmondható, hogy egyértelműen a hulladéklerakásra visszavezethető, határértéket jelentősen meghaladó szennyezés a talajban, felszíni, felszín alatti vízben nem mutatható ki. A jogszabályi, illetve hatósági kötelezésen túlmenően az önkormányzatok vezetőségének környezettudatossága, a lakosság egészségesebb környezet iránti igénye, valamint gazdasági szempontból a terület hasznosítása az, ami a fejlesztés szükségszerűségét indokolja. A fejlesztés végrehajtásával a korábban felhagyott és rekultivációra kötelezett lerakók esetében a tulajdonos önkormányzatok jelentős anyagi terhektől szabadulhatnak meg, egyrészt nem kell a területet őriztetniük, másrészt a lehetséges illegális lerakás megszűnésével az abból származó többletköltségeket nem kell viselniük.

 

A táj esztétikai értékének helyreállítása, növelése által elérhető a lakosság táj értékei iránti felelősségérzet fejlesztése, ezáltal a társadalmi kohézió szorosabbá válása. Ez utóbbi magában hordozza az esélyegyenlőség feltételeinek teljesülését is, hiszen egy közösség összetartozása csak is úgy tartható fenn, ha biztosított a nemen, faji és etnikai származáson, vallásos vagy egyéb meggyőződésen, fogyatékosságon, koron alapuló megkülönböztetés megakadályozása.

 

A projekt tervezése során fontos együttműködések alakultak ki, ezért a projektek maguk erősítik a hatásviselők együttműködését, és ezzel a területi társadalmi kohéziót.

 

PROJEKT ADATAI:

A projekt kivitelezés ideje:

2013. 03.12. – 2014.10.01.

Támogatás összege: 5 919 916 860 Ft

A támogatás mértéke: 100%

 

A PROJEKT SZEREPLŐI:

Kivitelező: Annavölgy- 2012 Konzorcium

Projektmenedzser: Trenecon COWI Tanácsadó és Tervező Kft.

Tervező:

Golder Associates Zrt – MKM Consulting Zrt

Tájékoztatás és Nyilvánosság:

Right Communication Tanácsadó Kft.

 

2014.04.28.

 

Posted on 2014-05-06 in Itthon

Share the Story

About the Author

Back to Top