„Sződligeti Napközi Otthonos Óvoda felújítása, bővítése”

Az Új Széchenyi Terv Közép-Magyarország Operatív Program „Nevelési intézmények fejlesztése” című konstrukció (Kódszám: KMOP-4.6.1-11) keretében „Sződligeti napközi otthonos óvoda felújítása, bővítésecímmel, sikeres pályázatot nyújtott be, melyre 118.526.723 Ft támogatást kapott. A projekt összköltsége 124.764.972 forint, amihez az önkormányzat  6.238.249  forint önköltséggel járult. A támogatás 95%-os intenzitású.

 

Sződliget Község Önkormányzata örömmel tudatja, hogy 2013.08.15-én elkezdődtek aSződligeti napközi otthonos óvoda felújítása, bővítéseépítési munkálatai. Sződliget Község Önkormányzata képviselőtestületi határozattal döntött arról, hogy a megnövekedett gyermeklétszámhoz igazodva, a minőségi nevelést, oktatást biztosító óvoda épületét korszerűsíti.

 

A projekt célja minőségi nevelés-oktatás feltételrendszerének megfelelő, ám hiányzó helységek kialakítása. Az épület projekt arányos akadálymentesítése és hőtechnikai, műszaki, épületgépészeti felújítása is megtörténik. A projekt specifikus célja, az integrált és esélyegyenlőség elvét szem előtt tartó nevelést megvalósító, minőségi nevelő-oktató munkához szükséges infrastrukturális háttér biztosítása. A projekt célcsoportja elsősorban a jelenleg településen élő óvodáskorú gyermekek szüleik,családjaik. Célcsoport továbbá a nevelési intézményben dolgozók, valamint a településre a jövőben költözni kívánó, betelepülő családok, gyermekek.

 

A településen problémát okoz az óvodáskorú gyermekek megfelelő óvodai elhelyezésének biztosítása. A projekt tartalma: az épület egy csoportszobával való bővítése, ezzel kapacitásának 20 fővel való megnövelése – fejlesztő szoba, orvosi szoba, akadálymentes WC. A konyha felújítása, az épület hőtechnikai, műszaki, épületgépészeti felújítása, korszerűsítése. A beruházás megvalósításával lehetőség nyílik a modern nevelési szempontok megjelenítésére a Helyi Nevelési Programban, mely által megteremtődik az egyénre szabott nevelés.

 

PROJEKT ADATAI:

A projekt kivitelezés ideje: 2013.08.15. – 2014.03.09.

Támogatás összege: 118.526.723 Ft

A támogatás mértéke: 95%

Önköltség: 6.238.249.– Ft

A projekt összköltsége: 124.764.972.- Ft

 

A PROJEKT SZEREPLŐI:

Kivitelező: Trend Zrt.

Projektmenedzser: Trenecon-COWI Tanácsadói Kft

Közbeszerzés: Anpast Kft

Műszaki ellenőr: Szák Kocsis Pál

Tájékoztatás és Nyilvánosság: Uniós Projekt Fejlesztő Kft.

Könyvvizsgálat: Taga Györgyné

 

Sződliget, 2013. 09. 02.

 

Juhász Béla

Polgármester

 

Posted on 2013-09-02 in Itthon

Share the Story

About the Author

Back to Top